DOKUMENTY

Przedsiębiorstwo posiada wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego rzeczy. Są to m.in:

 

Żurawie hydrauliczne posiadają wszystkie niezbędne badania dozorowe przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego, a także znajdują się pod stałą opieką uprawnionego konserwatora. Operatorzy posiadają stosowne uprawnienia do obsługi żurawi, wydane przez UDT.

Pojazdy są wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, a pracownicy są wyposażeni w komplet odzieży ochronnej, co pozwala na bezpieczną pracę w różnorodnych warunkach. Używamy tylko atestowanego osprzętu żurawi, który wykorzystywany jest do bezpiecznego transportowania ładunków.